HUMAN RIGHTS CRIME IN SWEDEN

Copyright by David O, crimesweden@hotmail.com

www.crimesweden.com

IMPORTANT INFORMATION FOR HUMAN RIGHTS

See button menu in English

  

Polisanmälan Protokoll Lagvåldtäktsmännen 

Aktnummer 5000-K 935767-16 samt alla bilagor inkom till polisen den 2016-08-02, tillägg inkom 2016-08-20, 2016-08-22, 2016-08-30, 2016-09-08, 2016-09-12 samt detta nya tillägg den 2016-09-30. Jag, David O är vittne samt polisanmälare. Detta är ett rop på hjälp från er som ser detta. Min vän Louise Lindell är personen som har skrivit protokoll Lagvåldtäktsmännen och är på 70 sidor inklusive alla tillägg och exklusive bilagor och är upphovspersonen till detta namn ”Lagvåldtäktsmännen”.

 

Förklaring, Lagvåldtäktsman är en person som har en juridisk utbildning eller arbetar med juridik. Lagvåldtäktsman är en person som våldtar lagen och bryter mot lagen medvetet för att skada en person juridiskt. På engelska heter det ”Lawrapist”. Läs mer >>

 

Jag, David, Ove och Kronvittnet, Louise Lindell som är polisanmälare fick inget meddelande om att ärendet Aktnummer 5000-K 935767-16 protokoll Lagvåldtäktsmännen var nedlagt bakom våra ryggar av Lagvåldtäktsmännen. Vilka är Lagvåldtäktsmännen? Det är min, David Os vän Louise Lindells gärningsmän. Samtliga instanser inom Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet, nätverket Ruben och Hilda där svenska domare och åklagare m.fl. sitter, mutade domare i Göteborgs tingshus mål B 5433-16 den 23 augusti 2016 framflyttat till den 1 november 2016, mutade läkare/psykiatriker, målsägare som tvingades att medverka som målsägare i mål B 5433-16 för Advokatsamfundet och Wesslau Söderqvist Advokatbyrå f.d. Gärde Wesslau Advokatbyrå och den andra hälften Gärde Wesslau Advokatbyrå som nu heter Front Advokater samt Åklagarmyndigheten.

 

Göteborgs tingshus mål B 5433-16 har en dold agenda att röja undan min vän Louise Lindell utan att hon ska få någon som helst rättvisa. Allt är riggat och planlagt från mutade åklagare, domare, poliser, advokater samt läkare/psykiatriker. Alla mutade Lagvåldtäktsmän finns namngivna i tillägget till protokoll Lagvåldtäktsmännen den 2016-09-30.

 

Alla Lagvåldtäktsmän undanhåller medvetet polisanmälningarna för folket, seriösa poliser, seriösa åklagare, seriösa domare, seriösa politiker, seriösa läkare och samtliga myndigheter och seriös media/ journalister.

 

Detta är ett allvarligt HOT mot den svenska rättssäkerheten, den svenska modellen och alla medborgares mänskliga rättigheter. Brotten mot min vän Louise Lindell är pågående bakom kulisserna i Göteborgs tingshus mål B 5433-16.

 

​David Os vän Louise Lindell är född i USA och kidnappades till Sverige när Louise Lindell var ett barn. I alla falska id-handlingar står det att Louise Lindell är född i Iran. Jag, David O m.fl. har bevis på att detta är mycket falskt. Louise Lindells DNA avslöjar att hon inte härstammar från Asien eller Iran. Åklagarmyndigheten har förvägrat Louise Lindell rättvisa i 39 års tid då hennes kidnappar-släkt sitter på Åklagarmyndigheten, domarkåren, regeringen, Advokatsamfundet, läkarkåren, Socialförvaltningen samt inom poliskåren och inom flera myndigheter.

 

Detta är så allvarligt och vi misstänker att det är flera mord som har skett i detta mål B 5433-16 i Göteborgs tingshus samt försök till mord även mot en polisman. Två av målsägarna mål B 5433-16 i Göteborgs tingshus misstänker vi har blivit mördade av Lagvåldtäktsmännen som finns namngivna i tillägget till protokoll Lagvåldtäktsmännen den 2016-09-30 samt att vi misstänker att överläkare/psykiatriker har blivit mördad. Hela ärendet Protokoll Lagvåldtäktsmännen samt alla bilagor inkom den till polisen 2016-08-02, tillägg inkom 2016-08-20, 2016-08-22, 2016-08-30, 2016-09-08, 2016-09-12 samt detta nya tillägg den 2016-09-30, samt mål B 5433-16 i Göteborgs tingsrätt med vissa dokument har slängts i papperskorgen för att medvetet dölja bevis.

 

Samtliga Lagvåldtäktsmän har kontinuerligt struntat i att informera om ärendet. Ex. Åklagarmyndigheten samt Göteborgs tingsrätt. Detta gäller även mål B 5433-16 i Göteborgs tingshus. Här nedanför texten kan ni se en del av brotten mot min vän Louise Lindells liv. Det sjuka är i detta mål B 5433-16 i Göteborgs tingsrätt är att det är min vän Louise Lindell som är anklagad för ett brott och Louise Lindell ska föreställa MISSTÄNKT och hennes förövare ska föreställa MÅLSÄGARE i mål B 5433-16 i Göteborgs tingshus avdelning 1 den 1 november 2016. I verkligheten ska det vara tvärtom. Se alla brotten som MÅLSÄGARE i mål B 5433-16 i Göteborgs tingsrätt avdelning 1, har gjort och fortsätter med eftersom brotten mot min vän Louise Lindell är pågående.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Brott och pågående brott och korruption mot Louise Lindell år 1977- 2016.

Hot och utpressning och förskingring av egendomar 1:30 och 1:82 Värmdö Gällnönäs som är värda tillsammans 10 miljoner kronor, stulna hyresintäkter från år 1980 till 2016, undanhåller bokföring från 1980 till 2016 angående 1:30 och 1:82 och 1:83 Värmdö Gällnönäs, bestulen av 1:82 och 1:83 Värmdö Gällnönäs år 1985 av advokaten Staffan Lindblad Gärde Wesslau Advokatbyrå som nu heter Wesslau Söderqvist Advokatbyrå samt juristen Christer Sjögren, Kidnappning av ett barn Louise Lindell, förfalskning av identitet, sprida grova falska barn-journaler samt år 1999, förföljelse, förföljelse av ursprung, uppvigling mot Louise Lindell, slaveri, ekonomiskt slaveri, juridiskt slaveri, hets mot blod/gen grupp, olaga frihetsberövande, maktmissbruk mot Louise Lindell, pågående försök till mord på Louise Lindell, osant intygande ”journaler”, fråntagen sina mänskliga rättigheter, brott mot djurskyddslagen, pågående brott, fråntagen rätten till arbete och utbildning, hemfridsbrott, olaglig övervakning, manipulering av bevis, fråntagen att få sociala rättigheter, fråntagen att få ha frid i 39 års tid, försök till omyndighetsförklaring, försök till vållande grov kroppskada, hets till att framkalla självmord, mutor till att skada Louise Lindell, tortyr mot Louise Lindell, organiserad brottslighet mot Louise Lindell, myndighets maktmissbruk mot Louise Lindell, förvägran av Louise Lindells ursprung och identitet, misshandel, mobbning, grovt förtal, grov oaktsamhet av vårdnad (adoptivföräldrarna, f.d. förvaltare och god man advokaten Staffan Lindblad och juristen Christer Sjögren), ekonomisk stöld och förskingring, id stöld, uppsåt till syfte att framkalla våld, förtryck av religionsfrihet, försök till hjärntvättning, fråntagen sin yttrandefrihet, grov juridisk förföljelse, påtvingade levnadsförhållande, försök till att undanröja vittne Louise Lindell, förvägran till rättshjälp, försök till mord, påtvingad utanförskap, falska skenrättegångar med hjälp av bestickning och aktiv korruption.

 

​David Os vän Louise Lindell är född i USA och kidnappades till Sverige när Louise Lindell var ett barn. I alla falska id-handlingar står det att Louise Lindell är född i Iran. Jag, David O m.fl. har bevis på att detta är mycket falskt. Louise Lindells DNA avslöjar att hon inte härstammar från Asien eller Iran. Åklagarmyndigheten har förvägrat Louise Lindell rättvisa i 39 års tid då hennes kidnappar-släkt sitter på Åklagarmyndigheten, domarkåren, regeringen, Advokatsamfundet, läkarkåren, Socialförvaltningen samt inom poliskåren.